Antifascistisk Forum - grundlag og mål


 

Efter en periode på omkring 70 år med fremgang, har kapitalis­men igen skabt en samfundskrise, der ikke er en national krise, men en verdensomspændende krise. Man taler frit og åbent om en uafvendelig økonomisk tilbagegang. En ressescion.

Dette tegner i sig selv knugende perspektiver for almindelige menneskers liv og lykke.

Men lige så meget man må håbe på, at det økonomiske mare­ridt kan forhindres denne gang, lige så vigtigt er det at bekæmpe de sorte, reaktionære holdninger, der præger de borgerlige poli­tiske partier og deres medløbere under en ressescion. Holdninger, der ofte ledes over i samtidstilpassede fascistoide bekendelser.

Til at bekæmpe vor tids fascisme har en kreds besluttet etablere Antifascistisk Forum.

Vores formål er ikke at propagere for revolutionære omvælt­ninger i samfundslivet, men at bekæmpe, oplyse om, neutralisere og vise den fascistiske påvirkning, der langsomt og bevidst præger og ændrer vores samfund i en retning vi tidligere har oplevet i landets historie og i Europa.

Vores principielle modstandere er alle som fordækt eller åbent prædiker for hensynsløshed over for visse indenlandske eller udenlandske borgere, undertrykkelse af andre, ulighed, autori­tetstro, foragt for fornuft, oplysningsbegrænsning og ensretning - uanset i hvilken politisk lejr, den slags findes. Men vi er ikke det mindste i tvivl om, at de reaktionære holdninger navnlig re­præsenteres af de målbevidste og skrupelløse talsmænd i de bor­gerlige partier, hvoraf vi for tiden har så mange i Danmark, at de har svært ved at markere sig ved andet end stadig mere og mere brutale reaktionære holdninger og tilkendegivelser.


 

Disse partier skal derfor ikke forvente i os at finde forbunds­fæller med mindre de afstå r oprigtigt og handlekraftigt fra reak­tionens og fascismens mål og meninger og i stedet sammen med os hævder den demokratiske kulturs og politiks principper.

Kampen om den virkelige magt her i landet skærpes fra dag til dag. Der er mere end skuffende at se, hvor mange af frisindets repræsentanter, der lader sig true eller købe til tavshed. Fascis­men skygger og skræmmer. Borgernes frihedsrettigheder beskæ­res samtidig med at bl.a. ytringsfriheden hyldes i skåltale efter skåltale.

Skal vi uden videre acceptere de mænd og kvinder, der lader sig skræmme til at lukke øjnene for, hvor sjove, gode og loyale mennesker egentlig er, når de får lov til at leve i et samfund, der giver dem lov til at leve som frie mennesker i et virkeligt demo­krati? Skal det borgerlige demokrati gøres endnu mere kedeligt, ensrettet og ensrettende?

Skal vi finde os i at være henvist til kriminalromaner, forargel­sen, hykleriet og underholdningssporten samt ligegyldige talent-løse sang- og dansekonkurrencer?

Behøver vi at finde os i reaktionen?

Det står enhver, som læser det hidtil skrevne, klart, at vi i Dan­mark savner et. organ, der lejlighedsvis kan vise offentligheden, at vore kulturkrav stadig lever og kræver at blive respekteret, og som lejlighedsvis kan vise, hvorledes reaktionen og fascismen i stigende grad præger det danske samfund.

Dette er Antifascistisk Forums overordnede opgave, vores grund lag og mål.


A. N.